system01.jpg

内線電話システム

卓上型電話機

system04.jpg

電話・LANシステム

LAN HUB構築

system08.jpg

ネットワークカメラ

録画装置

system01b.jpg

壁掛け型電話機

system04b.jpg

電話交換機

system02.jpg

セキュリティカメラシステム

system05.jpg

MCA無線システム

親機(事務所)

system06.jpg

タクシー無線システム

タクシー運転席

system03b.jpg

屋上アンテナ

system06b.jpg

親機(配車室)

system07.jpg

卓上型ナースコール親機

system09.jpg

ボード型ナースコール親機

system07b.jpg

卓上型ナースコール子機

system09b.jpg

ボード型ナースコール子機